เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม (ส.ณ.) กรุงเทพมหานคร

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม (ส.ณ.)

กรุงเทพมหานคร

 คำร้อง-ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน

สถานการเรียนสอนเราเพียรเขียนเพียรคิดอ่านงาม

สุวรรณารามประกาศิตนามอร่ามเรืองศรี

ศิษย์ของคุณครูพร้อมเพียรเรียนรู้ชูศิลป์ศาสตรี

บทเรียนเรามีถ้าเรียนให้ดีมีปัญญางาม

วิชาเชิดศักดิ์ศรีเรามีสง่า

พาให้เกียรติสถาบันเด่นลือนาม

เด็กหญิงและชายแม้นใครจะร้ายไฉนก็ตาม

สุวรรณารามสร้างคนให้งามมีความดีครัน

(ทั้งหมด ซ้ำ 3 ครั้ง : ร้องชาย – หญิง – รวม)

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH