พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

           นายจงจัดจันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม “วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม