ขอเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสร่วมบริจาค “ทุนการศึกษา” ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน