15-10-2564 ผอ.สพม.กท 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ส.ณ.