13-10-2564 ส.ณ. ดำเนินการจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต ร.๙