2564-04-09 พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2563

นายไสว บรรณาลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลาน โดม 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม