2564-15-3 ประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน63

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม มอบเกียรติบัตร และประดับเข็มโรงเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และส่งมอบธงโรงเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม