2564-03-14-สอบ-O-NET

 นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม