ท่านผู้อำนวยการจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ นำคณะผุ้บริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียนเวียนเทียนในโอกาสวันวิสาขบูชา

 

ท่านผู้อำนวยการจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ นำคณะผุ้บริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียนเวียนเทียนในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

รับชมรูปภาพทั้งหมดได้ที่เพจโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม