2564-03-13-ประธานสนามสอบตรวจเยี่ยมสนามสอบ

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.จงจัด จันทบ ให้การต้อนรับ ผอ.อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ท่านประธานศูนย์สอบ O-NET กลุ่มโรงเรียนที่ 3 และท่านศึกษานิเทศน์กลุ่ม 3 ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564