2564-03-12-สุขเย็น

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม “สุขเย็น” ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม