2564-03-12-ประชุม-O-NET

นางรพีพร คำบุญมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม