2564-03-06-ติว-Gat

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมจัดการเรียนเสริมความถนัดทั่วไป (GAT เชื่อมโยง และ GAT อังกฤษ) กิจกรรมเปิดโลกมหาลัยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม