2564-03-03-ตรวจสุขาภิบาล

สำนักงานเขตบางกอกน้อยดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม