ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ๒๘ จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ๒๘ จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ