ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท