ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาจีน (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาจีน (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

เนื่องด้วยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการรับสมัคร แอดมินขอระงับประกาศก่อนหน้านี้เป็นการชั่วคราว
หากฝ่ายบุคคลดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจะลงประกาศใหม่อีกครั้ง