ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

     ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ถึงวันพุธ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ เว้นวันหยุดราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ที่แนบ