ร่วมแสดงความยินดี ท่านผู้อำนวยการกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

       ท่านผู้อำนวยการจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี ท่านผู้อำนวยการกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ณ หอประชุม ๙๐ ปี ราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒