บรรยากาศวันแรกเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

บรรยากาศวันแรกเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ : ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒