ประกาศเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรม GEP camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรม GEP camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒