รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วัน อังคาร ที่  ๑๕ ตุลาคม ถึงวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ