งานเทศน์มหาชาติ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ประจำปี ๒๕๖๒

งานเทศน์มหาชาติ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ประจำปี ๒๕๖๒

ท่านผู้อำนวยการจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ นำคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร และ นักเรียน ร่วมงานเทศน์มหาชาติ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒