พิธีมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๒ (ภาคนักเรียน) ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH