พิธีมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๒ (ภาคนักเรียน) ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒