ทิตาสักการะครบรอบอายุวัฒนมงคล ๔๔ ปี พระเดชพระคุณ ท่านพระครูประภัสสรสุตกิจ(ดร.พระมหาเฉลิมชัย)

ทิตาสักการะครบรอบอายุวัฒนมงคล ๔๔ ปี พระเดชพระคุณ ท่านพระครูประภัสสรสุตกิจ(ดร.พระมหาเฉลิมชัย)

ท่านผู้อำนวยการจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ นำคณะผู้บริหารมุทิตาสักการะครบรอบอายุวัฒนมงคล ๔๔ ปี พระเดชพระคุณ ท่านพระครูประภัสสรสุตกิจ(ดร.พระมหาเฉลิมชัย) เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒ , เลขานุการรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร , รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวง จังหวัดศรีสะเกษ , คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒