ศึกษาดูงาน โรงเรียนโพธิสัมพันธิ์พิทยาคาร สพม.๑๘

ศึกษาดูงาน โรงเรียนโพธิสัมพันธิ์พิทยาคาร สพม.๑๘

คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ ศึกษาดูงาน โรงเรียนโพธิสัมพันธิ์พิทยาคาร สพม.๑๘ จังหวัดชลบุรี ๙ กันยายน ๒๕๖๒