กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์-สนามโดม ๑

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์-สนามโดม ๑ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ : ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ชมภาพทั้งหมดได้ที่ คลิกเพื่อรับชมภาพ