พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ : ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  ชมภาพทั้งหมดได้ที่  คลิกเพื่อชมภาพ