ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑

ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑

ท่านผู้อำนวยการจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียน สุวรรณารามวิทยาคม นำคณะคุณครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง ๒ , ๔ , ๖ , ๘ , ๑๐ ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ ณ สนามโดม ๑ : ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒