กิจกรรม อบรมเครื่องบินพลังยาง รุ่นที่ 8

กิจกรรม อบรมเครื่องบินพลังยาง รุ่นที่ 8