ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ.pdf

     ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ อัตรา  ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ถึง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)