ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี

          ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ถึงวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ