คุณครูเอกนรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

คุณครูเอกนรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ นำคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒