ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (ประกาศรอบที่ ๔)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (ประกาศรอบที่ ๔)

          ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สังกัด สพม.๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ – วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบท้าย