ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (ประกาศรอบที่ ๓)

     ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สังกัด สพม.๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ระหว่างวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบท้าย