พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบสถาปนา ๑๒๔ ปี โรงเรียนทวีธาภิเษก ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ท่านรองฯวันวิศาข์ ผลหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบสถาปนา ๑๒๔ ปี โรงเรียนทวีธาภิเษก ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH