นายจงจัด จันทบ ผอ.รร.สุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ถวาย วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ประจำปี ๒๕๖๒

ท่านผู้อำนวยการจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.๑ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ถวาย วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒