ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ-ครั้งที่-๒-๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ-ครั้งที่๒/๒๕๖๒

     ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สังกัด สพม.๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา (ประกาศครั้งที่ ๒)

 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วัน ที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ