รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล

          ด้วยโรงเรียนสุวรรณาราม สังกัด สพม.๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารแนบ