ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยนศึกษาปีที่ ๑ (รอบเพิ่มเติม) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบเพิ่มเติม) ห้องเรียนโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรับนักเรียนเข้

Read more