Home

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

admin ปิดความเห็น บน ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ

Click here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ

Click here

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาไทย (งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาไทย (งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2565

admin ปิดความเห็น บน ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททุนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททุนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Thai TH