Home

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ

Click here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ

Click here

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาไทย (งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาไทย (งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2565

admin ปิดความเห็น บน ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททุนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททุนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติมพิเศษ)

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติมพิเศษ)

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม