Home

Previous
Next

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรับเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรับเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ

Click here

ประกาศรับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

Download

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

admin ปิดความเห็น บน เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้ 27 ก.ค.2564

admin ปิดความเห็น บน ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้ 27 ก.ค.2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564

ภาระงานและคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

admin ปิดความเห็น บน ภาระงานและคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม