Home

Previous
Next

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

admin ปิดความเห็น บน เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้ 27 ก.ค.2564

admin ปิดความเห็น บน ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้ 27 ก.ค.2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564

ภาระงานและคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

admin ปิดความเห็น บน ภาระงานและคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

ตารางเรียนนักเรียน (Online) ภาคเรียนที่ 1/2564

admin ปิดความเห็น บน ตารางเรียนนักเรียน (Online) ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่องรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่องรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม