Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอ

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

admin ปิดความเห็น บน ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2563

admin ปิดความเห็น บน รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2563

ตารางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

admin ปิดความเห็น บน ตารางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คู่มือการจัดการโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

admin ปิดความเห็น บน คู่มือการจัดการโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นโยบายและแนวปฏิบัติใ

กําหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน กําหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กําหนดการเปิด-ปิดภาค

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

admin ปิดความเห็น บน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

โรงเรียนสุวรรณารามวิ

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง รายชื่อยื่นคำร้องขอจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง รายชื่อยื่นคำร้องขอจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนสุวรรณ

มุมสารประชาสัมพันธ์