Home

ประกาศเลื่อนการรับเงินบำรุงการศึกษาคืน เนื่องจาก พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้ 27 ก.ค.2564

admin ปิดความเห็น บน ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มใช้ 27 ก.ค.2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564

ภาระงานและคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

admin ปิดความเห็น บน ภาระงานและคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

ตารางเรียนนักเรียน (Online) ภาคเรียนที่ 1/2564

admin ปิดความเห็น บน ตารางเรียนนักเรียน (Online) ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่องรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่องรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

2564-05-29-มอบตัว ม.1

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง รับมอบตัว รับเงินบำรุงการศึกษา เงินสมาคมฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ บริเวณ โดม 1 และโดม 2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 โดยปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO

Read More »

2564-04-09 พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2563

นายไสว บรรณาลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลาน โดม 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-15-3 ประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน63

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม มอบเกียรติบัตร และประดับเข็มโรงเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และส่งมอบธงโรงเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-03-14-สอบ-O-NET

 นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-03-13-ประธานสนามสอบตรวจเยี่ยมสนามสอบ

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.จงจัด จันทบ ให้การต้อนรับ ผอ.อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ท่านประธานศูนย์สอบ O-NET กลุ่มโรงเรียนที่ 3 และท่านศึกษานิเทศน์กลุ่ม 3 ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

Read More »

2564-03-12-สุขเย็น

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม “สุขเย็น” ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม