Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจิตอาสา

admin ปิดความเห็น บน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจิตอาสา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจิต

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทยและศิลปะ (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทยและศิลปะ (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

admin ปิดความเห็น บน ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2563

admin ปิดความเห็น บน รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2563

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๓

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นโยบายและแนวปฏิบัติใ

กําหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน กําหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กําหนดการเปิด-ปิดภาค

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

admin ปิดความเห็น บน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

โรงเรียนสุวรรณารามวิ

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง รายชื่อยื่นคำร้องขอจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง รายชื่อยื่นคำร้องขอจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนสุวรรณ

สารประชาสัมพันธ์

โครงการ การประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปีที่ 3​

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ