Home

Previous
Next

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

2564-04-09 พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2563

นายไสว บรรณาลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลาน โดม 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-15-3 ประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน63

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม มอบเกียรติบัตร และประดับเข็มโรงเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และส่งมอบธงโรงเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-03-14-สอบ-O-NET

 นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-03-13-ประธานสนามสอบตรวจเยี่ยมสนามสอบ

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.จงจัด จันทบ ให้การต้อนรับ ผอ.อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ท่านประธานศูนย์สอบ O-NET กลุ่มโรงเรียนที่ 3 และท่านศึกษานิเทศน์กลุ่ม 3 ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

Read More »

2564-03-12-สุขเย็น

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม “สุขเย็น” ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-03-12-ประชุม-O-NET

นางรพีพร คำบุญมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยนศึกษาปีที่ ๑ (รอบเพิ่มเติม) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบเพิ่มเติม) ห้องเรียนโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP)

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยนศึกษาปีที่ ๑ (รอบเพิ่มเติม) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบเพิ่มเติม) ห้องเรียนโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และม.๔ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และม.๔ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP รอบเพิ่มเติม)

admin ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรับนักเรียนเข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP)

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP)

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม