Home

ประกาศ/คำสั่ง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยนศึกษาปีที่ ๑ (รอบเพิ่มเติม) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบเพิ่มเติม) ห้องเรียนโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP)

admin ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยนศึกษาปีที่ ๑ (รอบเพิ่มเติม) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบเพิ่มเติม) ห้องเรียนโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (GEP)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

แบบเลือกวิชาเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

admin ปิดความเห็น บน แบบเลือกวิชาเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

แบบเลือกวิชาเลือก ชั

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม.4 (รอบเพิ่มเติม) ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GIFTED Education Program)

admin ปิดความเห็น บน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม.4 (รอบเพิ่มเติม) ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (GIFTED Education Program)

Announcement of Suwannaramwittayakom School The recruitment of English teachers (Foreigner) Full -Time Foreign Teacher Urgently Required

admin ปิดความเห็น บน Announcement of Suwannaramwittayakom School The recruitment of English teachers (Foreigner) Full -Time Foreign Teacher Urgently Required

Announcement of Suwa

ประกาศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

admin ปิดความเห็น บน ประกาศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ประกาศ โรงเรียนสุวรร

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

2564-04-09 พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2563

นายไสว บรรณาลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลาน โดม 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-15-3 ประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน63

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม มอบเกียรติบัตร และประดับเข็มโรงเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และส่งมอบธงโรงเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-03-14-สอบ-O-NET

 นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-03-13-ประธานสนามสอบตรวจเยี่ยมสนามสอบ

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นำโดย ผอ.จงจัด จันทบ ให้การต้อนรับ ผอ.อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ท่านประธานศูนย์สอบ O-NET กลุ่มโรงเรียนที่ 3 และท่านศึกษานิเทศน์กลุ่ม 3 ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

Read More »

2564-03-12-สุขเย็น

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม “สุขเย็น” ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

2564-03-12-ประชุม-O-NET

นางรพีพร คำบุญมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read More »

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสัญญาณ WiFi ของโรงเรียน

วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ IOS
วิธีการตั้งค่่าสำหรับระบบ Android

วีดีทัศน์งานกิจกรรมต่าง ๆ

สังคมออนไลน์ในเครือโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม