ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

    ตามที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโควตา นักเรียน ม.๓ เดิม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น 

     บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา นักเรียนชั้น ม.๓ เดิม ตามแผนการเรียนดังนี้