รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ

     ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ