รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการประจำกลุ่มบริหารงบประมาณ ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ตามลิงก์