รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์)

ด้วยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (เอกสารแนบ)