ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
o-net ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 517.19 KB 37
เอกสารติว o-net คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 64
กำหนดการวันเปิดโลกอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 90
ตารางเรียน
ตารางเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 419
ตารางเรียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 277
ตารางเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.66 MB 260
ตารางเรียน ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.44 MB 291
ตารางเรียน ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 279
ตารางเรียน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 209