ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 มิ.ย. 61 ถึง 20 มิ.ย. 61 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561
09 มิ.ย. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61 อบรมนักเรียนแกนนำ/คณะกรรมการนักเรียน
07 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
31 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
28 พ.ค. 61 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
27 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
27 ก.ค. 60 พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 , กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ , กิจกรรมประกวด SN.TALENT
17 ก.ค. 60 ถึง 19 ก.ค. 60 สอบระหว่างภาค ภาคเรยนที่ 1/2560
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
27 ก.ค. 59 แข่งขัน Crossword รอบชิงชนะเลิศ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 อบรมเครื่องร่อน
อ.สุรจักร แก้วม่วง
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาค
01 ก.ค. 59 ถึง 01 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน